Գլխավոր | Նորություններ | Պատկերասրահ | Տեսադարան

Որոնել կայքում:
Թեմաներ
Աշխարհագրություն
Աստվածաբանություն
Բառարաններ
Բժշկություն
Բնական գիտություններ
Գեղարվեստական գրականություն
Դյուցազնավեպ
Թարգմանական գրականություն
Թղթեր, նամակներ, կոնդակներ
Իրավունքի հուշարձաններ
Լեզվաբանություն
Մատենագիտական ցանկեր
Ուղեգրություններ
Պատմագրություն
Տեղեկատու գրականություն
Տնտեսություն
Փիլիսոփայություն
Օտարալեզու հայ հեղինակներ
ԳՐԱՆՑՎԵԼ
Անուն:
E- mail:
Գաղտնաբառ:
Հիշել:

 

 

 

 

Թեմա`

Գրականություն

  • Հայ հին գրականություն
  • Միջնադարյան հայ գրականություն
  • Հայ նոր գրականություն
  • Նորագույն հայ գրականություն
  • Ժամանակակից հայ գրականություն
  • Դյուցազնավեպ

 Դյուցազնավեպ

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՐՈՍԱՎԵՊ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան

ՃՅՈՒՂ ԱՌԱՋԻՆ. ՍԱՆԱՍԱՐ ԵՎ ԲԱՂԴԱՍԱՐ

Մասն Ա Կռիվ Բաղդադի Խալիֆայի դեմ
Մասն Բ Սանասարի և Բաղդասարի ամուսնությունը

ՃՅՈՒՂ ԵՐԿՐՈՐԴ. ՄԵԾ ՄՀԵՐ

Մասն Ա Մհերը խնամում է Սասունը
Մասն Բ Մեծ Մհերի կռիվը Մսրա Մելիքի դեմ

ՃՅՈՒՂ ԵՐՐՈՐԴ. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ


Մասն Ա Դավթի կռիվը Մըսրա Մելիքի դեմ
Մասն Բ Դավիթ և Խանդութ

ՃՅՈՒՂ ՉՈՐՐՈՐԴ. ՄՀԵՐ ՓՈՔՐ

Մասն Ա Մհերը առնում է Դավթի արյան վրեժը
Մհերի ամուսնությունը և վերջը

Վերջերգ

Բառարան

Վայրերի անուններ

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ «Սասունցի Դավիթ», Երևան, Հայպետհրատ, 1961թ.:

Տես նաև`

«Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի մասին
Հովհաննես Թումանյան. Սասունցի Դավիթ 
Валерий Брюсов: Сасунци Давид
Հայ հին վիպաշխարհը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright gradaran©ejmiatsin.am. All rights reserved. Terms of Use