ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ


ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ | ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ |
ՖՈՆԴԵՐ | ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ | ԿԱՊ

Թեմատիկ կատալոգ
Թեմաներ
Աշխարհագրություն
Աստվածաբանություն
Բառարաններ
Բժշկություն
Բնական գիտություններ
Գեղարվեստական գրականություն
Դյուցազնավեպ
Թարգմանական գրականություն
Թղթեր, նամակներ, կոնդակներ
Իրավունքի հուշարձաններ
Լեզվաբանություն
Մատենագիտական ցանկեր
Ուղեգրություններ
Պատմագրություն
Տեղեկատու գրականություն
Տնտեսություն
Փիլիսոփայություն
Օտարալեզու հայ հեղինակներ
Գլխավոր | Նորություններ | Պատկերասրահ | Տեսադարան
Ընտրեք տառը / Выберите букву / Select a letter
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց ՈՒ Փ Ք ԵՎ Օ Ֆ 
 
 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

 

 

ՀԵՂԻՆԱԿ  

 

 

ՎԵՐՆԱԳԻՐ

 
Տ Տեքստաբանություն
Տ Տարածված հիվանդություններ
Տ Տարիներ և ներկայացումներ:Հոդվածներ Գ.Սունդուկյանի անվ.թատրոնի ներկայաց.մաս.
Տ Տարրական դասարանների ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ
Տ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն
Տ Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը հանրակրթական դպրոցում
Տ Տեղեկատվական իրավունք: Ուս.ձեռնարկ
Տ Տեղեկացնելու իրավունք: ԶԼՄների դերը տնտեսական զարգացման գործում
Տ Տերմինագիտական և ուղղագրական տեղեկատու/Կազմ. և խմբ.`Խ.Բարսեղյան
Տ Տնային տնտեսության հանրագիտարան: ԼԽմբ.`Հ.Մ.Այվազյան և ուրիշ
Տ Տոկոսներ
Տալ, Մ., Դամսկի, Յա. Գրոհի բովում/Ռուս.թարգմ.`Ա.Վարդազարյան
Տալանով, Ալեքսանդր Նանսեն
Տալանով, Ալեքսանդր Նանսեն
Տալեվ, Դիմիտրի Պրեսպանյան կոչնակներ:Վեպ/Բուլղ.թարգմ.`Մ.Թերզյան
Տալյան, Վազգեն Մինչև լուսաբաց:Պատմվածքներ,վիպակ,զրույցներ
Տալյան, Վազգեն Շերամ:Վեպ-վավերապատում
Տալյան, Վազգեն Անհանգիստ հոգիներ:Վեպ
Տակակուրա, Տերու Խակոնեի ջրերը:Պատմավեպ/Ռուս.թարգմ.`Հ.Թուրշյան
Տամմսաարե, Անտոն Կյանք եվ սեր
Տարադանկին, Ալեքսանդր, Ֆեսենկո, Իգոր Երկրորդ Ռաունդ:Վեպ
Տարլե, Ե.Վ. Նապոլեոն
Տաքսիլ, Լեո Զվբարճալի աստվածաշունչ:/Ռուս.թարգմ.`Հո.Ղաջոյան
Տեմիրճիպաշյան, Եղիա Երկեր/Կազմ.`Ռ.Սարգսյան,Առաջաբ.`Ս.Թոփչյան
Տեյար դը Շադրեն Պիեռ Մարդու ֆենոմենը
Տենդրյակով, Վլադիմիր Հատուցում: Վիպակ: Հանդիպում Նեֆերտիտիի հետ: Վեպ
Տեպլով, Բ. Հոգեբանություն:Դասագիրք միջն. դպր.համար/Թարգմ.`Մ.Մազմանյան
Տեվկանց, Արիստակես Այցելություն ի Հայաստան1878թ./Տեքստ. պատ. և ծանոթագր.`Հ.Պողոսյան
Տեր-Գուլանյան, Մերուժան Մնացող հողն ու գնացող մարդիկ:Էսսե փաստագր.վիպակներ
Տեր-Գրիգորյան, Աշոտ Գրաճանաչության մեթոդիկա
Տեր-Գրիգորյան, Աշոտ Հայոց լեզվի մեթոդիկա:Տարրական դասարաններ:Ուս.ձեռնարկ մանկ. բուհերի. համար.
Տեր-Գրիգորյան, Աշոտ Քերականության մեթոդիկա:Տարրական դասարաններ
Տեր-Գրիգորյան, Գրիգոր Տասը տարի
Տեր-Դավթյան, Քնարիկ 11-15 դարերի հայ վարքագրությունը:Պատ.խմբ.`Լ.Տեր-Պետրոսյան
Տեր-Ղազարեան, Եփրեմ Ես եմ լոյս աշխարհի(Յովհ.Ը.12)/ՆԿ.Թ.Տարոնցի
Պալյան Ի., Տեր-Պետրոսյան Գ Կիրառական մեխանիկա և շինարարական կոնստրուկցիաներ: Մոդուլային ուսումնական ձեռնարկ
Տեր-Պետրոսյան, Լևոն «Հայ-թուրքական հարաբերություններ»
Տեր-Պետրոսյան, Լևոն Ասորիների դերը Հայկական Կիլիկիոյ մշակութային կեանքում ԺԲ-ԺԳ դարերում
Տեր-Պետրոսյան, Լևոն Խաչակիրները հայերը:
Տեր-Պետրոսյան, Լևոն Ընտրանի:Ելույթներ,հոդվածներ,հարցազրույցներ:
Տեր-Պետրոսյան, Լևոն Վերադարձ:Ելույթներ,հարցազրույցներ,մամլո ասուլիսներ.
Տեր-Պետրոսյան, Լևոն Հայ-թուրքական հարաբերություններ.
Տերյան, Վահան Երկերի ժողովածու:3 հատորով/Կազմ.ծանոթագր.և վերջաբ.`Վ.Պարտիզունի
Տերյան, Վահան Երկերի ժողովածու:3 հատորով/Կազմ.ծանոթագր.և վերջաբ.`Վ.Պարտիզունի
Տերյան, Վահան Երկերի ժողովածու:3 հատորով/Կազմ.ծանոթագր.և վերջաբ.`Վ.Պարտիզունի
Տերյան, Վահան Երկերի ժողովածու:4 հատորով
Տերյան, Վահան Երկերի ժողովածու:4 հատորով
Տերյան, Վահան Երկերի ժողովածու:4 հատորով
Տերյան, Վահան Երկերի ժողովածու:4 հատորով
Տերյան, Վահան Երկեր
Տերյան, Վահան Բանաստեղծություններ: 1հատոր/ Ձեռագրի լուսապատճենային հրատ.
Տերյան, Վահան Բանաստեղծություններ/ Պատ.Խմբ.`Պ.Մակինյան
Տերյան, Վահան Բանաստեղծություններ:Կազմ.`Օ Պապոյան
Տերյան, Վահան Բանաստեղծություններ
Տերյան, Վահան Նամակներ Անթառամ Միսակյանին:տեքստը առաջաբ. և ծանոթագր.`Ն.Տերյան
Տերյան, Վահան Երկեր:Բանաստեղծություններ, գրականագիտական հոդվածներ,նամակներ
Տերտերյան, Ա. Հ. Շիրվանզադեի գրական տիպերի հանրագիտարանը
Տերտերյան, Արսեն Երկեր/Կազմ.Հր.Թամրազյան,Գ.Անանյան.,Խմբ.`Հր.Թամրազյան
Տերտերյան, Արսեն Մուրացան
Տիբալդի-Քյեզա, Մարիա Պագանինի:(Ջութակահար կոմպոզիտոր)/Ռուս.թարգմ.`Է.Ափինյան
Տիգրանյան, Էդ. Գաբրիել Տեր-Միքելյան: Կյանքն ու ստեղծագործ.
Տիմոնեն, Անտտի Սպիտակաթև թռչունը:Վեպ/Ռուս.թարգմ.`Ս.Բաղդասաևյան
Տինյանով, Յու. Ն. Վազիր Մոխիթարի մահը: Վեպ
Տյուսաբ, Սրբուհի Երկեր
Տյուսաբ, Սրբուհի Երկեր/կազմ. և ծանոթ.`Հ.Ղազարյան
Տոթ, Շանդոր Ինչպես ես երիտասարդ: Վիպակ/ռուս.թարգմ.` Վ. Վարդանյան
Տոլկին, Ջոն Հոբիտ կամ գնալն ու գալը:Հեքիաթ-վիպակ/Ռուս.թարգմ.`Է.Միկարայան
Տոլստիխ, Վալենտին Սոկրատեսը և մենք:Տարբեր ակնարկներ նույն թեմայով/ռուս. թարգմ.`Ռ.Խասապետյան
Տոլստոյ, Ալեքսանդր Ինժեներ գարինի հիպերբոլուդը:Աելիտա:Վեպեր
Տոլստոյ, Ալեքսեյ Պյոտր Առաջին:Վեպ/Թարգմ.`Ա.Հովհաննիսյան
Տոլստոյ, Ալեքսեյ Աելիտա:Վեպ
Տոլստոյ, Ալեքսեյ Ոսկե բանալին կամ Բուրատինոյի արկածները:Հեքիաթ-վիպակ
Տոլստոյ, Ալեքսեյ Ոսկե բանալին կամ Բուրատինոյի արկածները:Թարգմ.`Ղ.Կոմուն
Տոլստոյ, Ալեքսեյ Վտարանդիներ:Վեպ
Տոլստոյ, Ալեքսեյ Տառապանքի ուղիներով:Վեպ
Տոլստոյ, Լեվ Երկեր / Կազմ.`Լ.Սեղբոսյան
Տոլստոյ, Լեվ Աննա Կարենինա:Վեպ/2հատորով/թարգմ.`Վ.Առաքելյան
Տոլստոյ, Լեվ Աննա Կարենինա:Վեպ/2հատորով/թարգմ.`Վ.Առաքելյան
Տոլստոյ, Լեվ Հարություն:Վեպ/Թարգմ.`Տ.Հովհաննիսյան
Տոլստոյ, Լեվ Մանկություն,երիտասարդություն,պատանեկություն:Եռագրություն
Տոլստոյ, Լեվ Պատերազմ և խաղաղություն:4հատորով
Տոլստոյ, Լեվ Պատերազմ և խաղաղություն:4հատորով
Տոլստոյ, Լեվ Պատերազմ և խաղաղություն:4հատորով
Տոլստոյ, Լեվ Պատերազմ և խաղաղություն:4հատորով
Տոլստոյ, Լեվ Պատմվածքներ:Կազակներ:Վիպակ/Կազմ.`Ս.Գասպարյան
Տոլստոյ, Լեվ Կազակներ: Հաջի-Մուրադ
Տոլստոյ, Լեվ Պետրոս Առաջին
Տոլստոյ, Լեվ Վիպակներ և պատմվածքներ
Տոլստոյ, Լեվ Տրիստան
Տոկարչուկ, Օլգա Գրքի մարդկանց ուղևորությունը: Վեպ
Տոկմակովա, Իրինա Հաջողություն,Իվուշկին:Հեքիաթ-վիպակներ
Տոման, Յո., Տոմանով Մ. Սոկրատես: Վեպ
Տոման, Նիկոլայ Ուրվականի հետապնդումը: Արկածային վիպակ
Տոմին, Յուրի Մի հրաշագործ էր շրջում քաղաքում
Տոնյան, Ա. Մաթեմատիկական տերմինների բառարան անգլ.,ռուս.,հայ.,գերմ.,ֆրանս.լեզուներավ
Տոնոյան, Գառնիկ Ազգային մաթեմատիկական օլիմպիադաներ
Տոնոյան, Գառնիկ, Ղարագեբական, Գ. Հանրապետության մաթեմատիկական օլիմպիաների ժողովածու
Տվեն, Մարկ Թոմ Սոյերի արկածները
Տվեն, Մարկ Հետրաքրքրասեր Բեսսին: Պատմվածք

 

Ընտրեք տառը / Выберите букву / Select a letter
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց ՈՒ Փ Ք ԵՎ Օ Ֆ 
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Copyright gradaran©ejmiatsin.am. All rights reserved. Terms of Use